Strona 1 z 1

Wykaz aktualnych stopni oraz odznaczeń w jednostkach nocarskich

: 1 gru 2017, o 20:54
autor: Annikki
1. WYKAZ STOPNI NOCARZY

Rekrut
Podporucznik
Porucznik
Kapitan
Major
Podpułkownik
Pułkownik
Pretorianin
Generał
Głowa Rodu
Lord

2. ODZNACZENIA NOCARSKIE I AWANSE

AWANS - awans jest najwyższą formą docenienia postawy Nocarza. Składa się na niego wiele części składowych: wytężona praca podczas przygotowywania danych akcji, zgłaszanie wartościowych projektów, rekrutacja nowych osób, nieprzerwane działanie na rzecz promocji i dobrego imienia forum nocarz.pl.
Pierwszy awans (podporucznik) przysługuje Nocarzom, którzy w swojej pierwszej akcji wykazali się aktywną postawą, zaangażowaniem i starannym wypełnianiem przyznanych mu/jej zadań.

Ponadto przewiduje się następujące formy wyróżnień:

I STOPNIA - odznaczenie najwyższej klasy.
II STOPNIA - odznaczenie średniej klasy.
III STOPNIA - odznaczenie najniższej klasy.

Graficzne przedstawienie odznaczenia (przykład widoczny na dole posta):

Zewnętrzne paski: ROK. Kończący się rok 2017 zyskał paski niebieskie. Rok 2018 zyska nowy kolor.
Wewnętrzny pasek: AKCJA. ComicCon Fall Edition 2017 jest żółty - inne akcje uzyskają swoje kolory.
Cyfra pośrodku odznaczenia: STOPIEŃ ODZNACZENIA.